HOME of Recruitment logotype
HOME of Recruitment · Distansarbete

Rekryterare för distansuppdrag

Nu vill vi komma i kontakt med dig som vill jobba som rekryterare på konsultuppdrag för oss! Var du bor är i det här fallet mindre viktigt då du nämligen till stor del kan sköta uppdraget på distans.

Skicka ansökan

Stockholm

Jobbar du redan på HOME of Recruitment?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@teamtailor.com